Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση τροποποίησης του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2022

Αριθμός Απόφασης:

80

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: