Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για παροχή υπηρεσίας ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ» που περιλαμβάνονται στην πράξη: «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067652 εκτιμώμενης αξίας 141.174,00 € και καθορισμού καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών.

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: