Απόφαση ∆.Σ. για ηλεκτροδότηση αντλητικών συγκροτημάτων για ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: