Απόφαση Δ.Σ. περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Λευκάδας, έτους 2024.

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: