Απόφαση ∆.Σ. για καταβολή σε χρήμα της αξίας των Μέσων Ατομικής Προστασίας του δικαιούχου προσωπικού του Δήμου για τo έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: