Απόφαση ∆.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για το έργο του ΤΑΣ Ν. Λευκάδας για την επισκευή σεισμόπληκτου κτιρίου «Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρου».

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: