Απόφαση ∆.Σ. για ορισμό υπευθύνων κίνησης λογαριασμών που αφορούν ποσά πάγιας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων.

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: