Απόφαση ∆.Σ. για ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας (Β΄ ΦΑΣΗ) 2020-2023.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: