Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022 & 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: