Απόφαση ∆.Σ. για ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 ( Φεκ 207τ. Α 2021) για το υπαίθριο εμπόριο.( σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2023 απόφ. ΕΠΖ)

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: