Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 183/21 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας, λόγω παραίτησης και αντικατάστασης της Δ.Σ. Νίκης Κατωπόδη.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: