Απόφαση ∆.Σ. για υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, των Δήμων των Ιονίων Νήσων, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑμεΑ), της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ιονίων Νήσων, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με σκοπό την επιχειρησιακή αξιοποίηση της εφαρμογής του Μητρώου Πολιτών (Citizens Registry).

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: