Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και 2) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ της Πράξης «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός Δήμου Λευκάδος» Κωδ. ΟΠΣ 5093555.

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: