Απόφαση ∆.Σ. για υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και Δήμου Λευκάδας με τίτλο «Παραχώρηση χρήσης Υδροφόρων Πυροσβεστικών Οχημάτων», ορισμός του Δημάρχου ως εκπροσώπου και εξουσιοδότησή του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου και για κάθε περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια.

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: