Απόφαση ∆.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (τακτικού-αναπληρωτή) στην επιτροπή του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444 Β/26.04.1999) για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: