Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου», προϋπολογισμού 467.741,94 €.

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: