Απόφαση ∆.Σ. σχετικά με την λήξη συμβάσεων (ΣΟΧ) εργαζομένων στην καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη κλπ. στο Νοσοκομείο Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: