Απόφαση ∆.Σ. συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: