Απόφαση Δ.E. επί της από 04.01.2018 (αρ. εκθ. καταθ. ΠΡ37/2018) προσφυγής των Χ.Λ., Ι.Λ. & Δ-Α.Λ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Αριθμός Απόφασης:

261

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: