Απόφαση Δ.E. επί της από 02.04.2018 (αρ. εκθ. καταθ. ΠΡ59/2018) προσφυγής του Φ.Γ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: