Απόφαση Δ.E. επί της από 07.04.2010 (αρ. εκθ. καταθ. ΠΡ44/2017) προσφυγής του Σ.Μ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: