Απόφαση Δ.E. επί της από 12.10.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ252/2017) αγωγής του Δ.Ν. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: