Απόφαση Δ.E. επί της από ΓΠ2467/2024 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ102/13/5/2024) αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ενωτεχνική ανώνυμη τεχνική εμπορική βιομηχανική τουριστική και λατομική εταιρεία» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: