Απόφαση Δ.E. σχετικά με την από 22.04.2024 (αριθμ. εκθ. καταθ. 23/2024) αγωγή των Τζ. Β. του Λ. και λοιπών (σύνολο 64 ενάγοντες) κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

205

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: