Απόφαση Δ.Ε. για αποδοχή δωρεάς ψηφιακών βιβλίων από τον κ. Φραγκούλη Θωμά, κατοίκου Η.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: