Απόφαση Δ. Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΒΙΟ-ΚΑ Δ.Ε. Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: