Απόφαση Δ.Ε. για άσκηση αίτησης αναίρεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’71/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: