Απόφαση Δ.E. καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου στη θέση « Άι Σώστης» οικισμού Συβότων Δ.Κ. Ευγήρου Δ.Ε. Απολλωνίων

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: