Απόφαση Δ.Ε. για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 103/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: