Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 104/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: