Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου Δημήτριο Μασούρα, για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: