Απόφαση Δ.Ε. για περαιτέρω δικαστικές ενέργειες αναφορικά με την απόδοση δημοτικών εκτάσεων στη θέση «Πόρτο Κατσίκι».

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: