Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση ή μη εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: