Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχων, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: