Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: