Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: