Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" προϋπολογισμού 80.000,00€ με το ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

268

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: