Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου

Αριθμός Απόφασης:

34

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: