Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ουΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Γ. & Ι. Βλάχου Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: