Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Γ. & Ι. Βλάχου Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: