Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση ή μη άδειας εγκατάστασης υπογείων καλωδίων μέσης τάσης ΔΕΗ στην ΛΥΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ από HOTEL LEFKAS έως και την οικία ΧΕΙΜΩΝΑ σε μήκος περίπου 150 μέτρων.

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: