Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση ή μη κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Λευκάδας από υπάλληλους Ι.Δ.Ο.Χ. που δεν κατέχουν θέση οδηγού

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: