Απόφαση Δ.E. για έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, από αιρετούς εκπροσώπους του.

Αριθμός Απόφασης:

251

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: