Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Λευκάδας από αιρετούς εκπροσώπους του.

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: