Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Σαρακινάρι» Πόντης Αγίου Πέτρου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: