Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: