Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" προϋπολογισμού 98.944,56€ με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: