Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" προϋπολογισμού 555.200,00€ με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: