Απόφαση Δ.Ε για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού: 399.999,99 ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: