Απόφαση Δ.Ε για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για την «Παροχής υπηρεσιών από τον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ προς το Δήμο Μεγανησίου για την αποδοχή και μεταφορά σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων στο ΣΜΑ β. ΛΕΥΚΑΔΑΣ και μεταφορά στο ΧΥΤΑ Παλαίρου»

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: